Information about Hammerdown

The advantages by using Hammerdown DFT 1500 more than pay for the treatment.
(DFT is an acronym for Diesel Fuel Treatment)


Hammerdown improves combustion


Hammerdown safeguards against fungi and bacteria in the fuel oil system


Ratios between Hammerdown and diesel oil


Diesel Fuel Treatment (Hammerdown)

Contact us for further information

Noen opplysninger om Hammerdown

Fordelene ved bruk av Hammerdown DFT 1500 mer enn oppveier kostnadene med tilsetting.
(DFT står for Diesel Fuel Treatment)


Hammerdown bedrer forbrenningen


Hammerdown forhindrer dieseldyr i brennoljesystemet


Hammerdown og tilsetningsmengder i brennoljen


Diesel Fuel Treatment (Hammerdown)

Kontakt oss for mer informasjon