Emulsion systems installed

Ships operating with our emulsifying system (RedSys) save considerable fuel oil and maintenance costs while reducing harmful emissions to the environment.

Ships with RedSys installed

SHIP

Tege
Fjordbulk
Sveanord
Sveatind
Safir
(ex Værnes)
Bulk Viking

COMPANY

Skipsaksjeselskapet Taurus
Fjordbulk AS
Norbulk
Norbulk
Sjøtransport Rotsund
(Værnes Shipping)
Bulk Transport AS

ENGINE POWER (kW)

1960
  646
  646
  853
  790

  735
Running hours for these systems until January 1st 2003 varies between 1 000 and 16 000 hours and totals more than 50 000 hours.

During this time they have saved the regions they operate inside for approximately 180 tons of NOx-emissions.

A conservative estimate at 4% fuel oil reduction shows that they also have saved the environment for a calculated emission of 1 500 tons of CO2.

Savings in maintenance costs are more difficult to estimate, but users claim that reduced maintenance and less sparepart expenditure more than make up for the acquisition and operation cost of the systems.

E-mail: info@motorconsult.no

Installerte emulsjonssystemer

Skip som opererer med vårt emulsjonssystem (RedSys), sparer eieren for betydelige utgifter til brennolje og vedlikehold samt omgivelsene for store mengder utslipp av skadelige gasser.

Skip som har installert RedSys

SKIP

Tege
Fjordbulk
Sveanord
Sveatind
Safir
(eks.Værnes)
Bulk Viking

REDERI

Skipsaksjeselskapet Taurus
Fjordbulk AS
Norbulk
Norbulk
Sjøtransport Rotsund
(Værnes Shipping)
Bulk Transport AS

MOTOREFFEKT (kW)

1960
  646
  646
  853
  790

  735
Driftstid for disse systemene frem til 1.1.2003 varierer fra 1 000 til 16 000 timer og utgjør totalt over 50 000 timer.

I løpet av denne tiden har de spart regionene de opererer i for utslipp av omkring 180 tonn NOx.

En forsiktig antagelse av reduksjon i brennoljeforbruk på 4% viser at de samtidig har redusert utslipp av CO2 til omgivelsene med 1 500 tonn.

Besparelser i redusert vedlikehold er vanskeligere å anslå, men brukere uttaler at redusert vedlikeholdsarbeid og mindre bruk av reservedeler mer enn betaler kostnadene med anskaffelse og drift av systemene.

E-mail: info@motorconsult.no