MOTORCONSULT


 

TESTER MED HAMMERDOWN LABORATORIUM OG SKIP

Florida Institute of Technology (F.I.T.)

F.I.T. målte 27% mindre partikkelutslipp, 25% mindre CO og 37% mindre NOx ved kjøring av en Detroit Diesel 6V92T på brennolje tilsatt Hammerdown enn ved drift på brennolje uten Hammerdown.

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK)

Laboratorietester hos MARINTEK viser at drift ved 50% akseleffekt på brennolje tilsatt Hammerdown, reduserte utslipp av NOx og partikler med henholdsvis 8% og 34% sammenlignet med drift på brennolje uten Hammerdown.

Etter tidligere kjøringer med samme motor, hadde belegget på innsprøytningsdysene vært harde og bare latt seg fjerne med verktøy, men etter drift på brennolje med Hammerdown, var belegget så mykt og løst at det lett kunne tørkes av med en myk klut.

Hochschole Bremerhaven

Professor Hermann Solbrig ved Hochschole Bremerhaven i Tyskland har gjennomført eksperimenter med Hammerdown tilsatt brennoljen for en firetakt MaK dieselmotor, type 6 Mu 351 AK, med full effekt 368 kW ved 400 o/min. Målingene viste at NOx-emisjonene ble redusert 3,5% etter 16 timer, 7% etter 20 timer og 16% etter 24 timer.

Belegget på innsprøytningsdysene var mykt og kunne fjernes med en myk klut.

M/S Tege

Målinger som Sjøfartsdirektoratet har utført ombord i M/S Tege viser at tilsetting av Hammerdown i brennoljen ved 50%, 75% and 100% akseleffekt reduserte emisjoner av NOx med henholdsvis 4%, 14% and 16% sammenlignet med drift på brennolje uten Hammerdown.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version